บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด
ยินดีต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
และร่วมประสบความสำเร็จกับเรา  ท่านสามารถสมัครงานผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
ด้านล่างนี้...

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
       Tel :
077-225999
       E-mail : s.limsathayurat@gmail.com
   
 
     1. พนักงานขายรถยนต์  
  • ชาย - หญิง
• มีใจรักในการบริการและการขาย
• มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
• วุฒิ ปริญญาตรี
• ขับรถยนต์ได้ / มีรถยนต์ส่วนตัว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์ด้านการขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
   
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  • ชาย - หญิง
• มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
   
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด  
  • ชาย - หญิง
• สามารถติดต่อประสานงานด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านการตลาด (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
• พูดจาฉะฉาน ไพเราะ


 
   
     4. พนักงานบัญชี  
  • ชาย - หญิง
• มีความรู้และสามารถจัดทำงบด้านบัญชีได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ
 
   
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน  
  • ชาย - หญิง
• สามารถติดต่อประสานงานกับธนาคารได้เป็นอย่างดี
• สามารถสรุปยอดการรับ - จ่ายเงินประจำวันได้

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ซื่อสัตย์ มีความละเอียดรอบคอบ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
   
     6. IT Staff  
  • ชาย - หญิง
• มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• มีใจรักงานบริการ
 
   
     7. พนักงานขายรถยนต์มือสอง  
  • ชาย - หญิง
• มีใจรักในการบริการและการขาย
• มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
• วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี
• ขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีประสบการณ์ด้านการขาย (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
   
     8. Call Center  
  • ชาย - หญิง
• มีใจรักงานบริการ
• พูดจาฉะฉาน ไพเราะ


• วุฒิ ปวช., ปวส.
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
 
   
     9. พนักงานสินเชื่อ  
  • ชาย
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
• สามารถติดตามทวงหนี้ได้

• วุฒิ ม.6, ปวช.
• รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
• ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ

• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
       10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย  
    • ชาย - หญิง
• มีใบอนุญาตว่าความ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย

• วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
     
       11. เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์  
    • ชาย - หญิง
• มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
• มีใจรักงานบริการ
• ขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• พูดจาฉะฉาน ไพเราะ
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 
     
       12. แคชเชียร์  
    • หญิง
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
• มีความละเอียดรอบคอบ

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 
     
       13. พนักงานรับรถ  
    • ชาย - หญิง
• มีใจรักงานบริการ
• มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้า
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 
     
       14. พนักงานอะไหล่  
    • ชาย - หญิง
• รู้จักอุปกรณ์เครื่องยนต์เป็นอย่างดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• มีใจรักงานบริการ
 
     
       15. พนักงานขับรถ  
    • ชาย
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี


• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• ใจเย็น สุขุม รอบคอบ
 
     
       16. หัวหน้าช่าง  
    • ชาย
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านงานช่างอย่างน้อย 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• มีใจรักงานบริการ
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และกล้าตัดสินใจ

 
     
       17. ช่างซ่อมตัวถังและสี  
    • ชาย
• มีความรู้ด้านงานซ่อมตัวถังและสี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความละเอียดรอบคอบ


• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 
     
       18. ช่างแผนกบริการ (ช่างเทคนิค)  
    • ชาย
• มีใจรักงานบริการ
• มีความละเอียดรอบคอบ

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
     
       19. ช่างปรับสภาพรถ  
    • ชาย
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• วุฒิ ปวช., ปวส.
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 
     
       20. พนักงาน ล้าง อัด ฉีด  
  • ชาย - หญิง
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีใจรักงานบริการ

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 
       21. แม่บ้าน  
  • หญิง
• มีใจรักงานบริการ
• มีความละเอียดรอบคอบ

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 
       22. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
  • ชาย
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• มีความละเอียดรอบคอบ

• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความรับผิดชอบ
 
   
 
บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด
ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บางกุ้ง  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84000  (เยื้องบิ๊กซีสุราษฎร์ธานี)
Tel : 077-225999    E-mail : s.limsathayurat@gmail.com